portrét

Hana Dvořáková, doc. PhDr. CSc.

docentka Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogická Fakulta, katedra tělesné výchovy
Odborná činnost
Seznam publikací
Činnost pro veřejnost
Kontakt: hannadvorak@seznam.cz

Odborná činnost

Metodika nácviku vybraných dovedností

Obrázky a videa

Odkazy

Doporučuji

Granty a projekty:

Členství v odborných organizacích:

Vybrané publikace

Dvořáková,H., Baboučková,V.: Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 a v generačním posunu. (2014).

Studie opakuje měření základních růstových a motorických ukazatelů předškolních dětí po 33 letech. Změřeno bylo 2097 dětí od 3 do 7 let. Byly změřeny základní růstové ukazatele – výška a hmotnost, a vypočítán Body Mass Index. Dále byly měřeny testy základní motoriky – běh na 20m, skok do dálky z místa a hod míčkem pravou a levou rukou. Výsledky charakterizují růst a základní motoriku současných dětí ve vztahu k místu bydliště a zároveň ukazují posuny po 33 letech.

obálka knihy Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 a v generačním posunu

Školáci v pohybu - tělesná výchova v praxi. Praha: Grada 2012. ISBN 978-80-247-3733-1

Knížka obsahuje možnosti řízení a organizování tělesné výchovy i dalších pohybových aktivit pro děti mladšího školního věku. Způsoby řízení a organizování jsou prezentovány na praktických příkladech činností a her.

obálka knihy Školáci v pohybu

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. (2002) Praha: Portál.

První příručka, která osvětluje, jak realizovat Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v praxi a prakticky pohybovými činnostmi. Teoretický základ je vysvětlen pomocí příkladů a propojen s praktickými činnostmi pro získávání životních kompetencí dětmi. Popsané činnosti a hry jsou vhodné pro práci v mateřských školách i nižších třídách prvního stupně základní školy.

V prodeji 2. vydání.

obálka knihy Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte

Sportujeme s nejmenšími dětmi. 2. upravené vydání. (2009) TeMi

Praktické návody pro společné cvičení rodičů s dětmi od batolecího věku doma. Jak vést dítě k prvním krůčkům v základních sportovních dovednostech, jako je jízda na kole, plavání, lyžování a bruslení.

Info a objednávky na www.temi.cz.

obálka knihy Sportujeme s nejmenšími dětmi - 2. vydání

Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. (2006) Praha: Raabe, 145 s. ISBN: 80-86307-27-1

Knížka vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a osvětluje, jak požadované cíle v mateřské škole prakticky naplnit a jak podporovat u dětí získávání potřebných kompetencí. V knížce lze nalézt teoretické základy pro vytváření pohybového programu v mateřské škole i praktické příklady činností a her, vhodných pro předškolní děti a vztahujících se k pohybovému i osobnostnímu vývoji a rozvoji dítěte i k cílům vzdělávání.

Proveden dotisk, nyní info a objednávky na www.raabe.cz.

obálka knihy Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání

K některým problémům tělesné výchovy v současné mateřské škole. (1998) Praha: Karolinum.

Vědecká monografie shrnující teoretické a empirické poznatky ke koncepci pohybových činností v mateřské škole.

obálka knihy K některým problémům tělesné výchovy v současné mateřské škole.

Sportujeme s nejmenšími. (2001) Praha: Olympia.

Kniha pro rodiče a cvičitele s návody a příklady pro rané pohybové aktivity a základy sportů s nejmenšími dětmi.

obálka knihy Sportujeme s nejmenšími

Cvičíme a hrajeme si. (1995) Olomouc: Hanex.

Vyprodáno.

obálka knihy Cvičíme a hrajeme si

Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. et al. (2016) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Univerzita Karlova, Karolinum, 272 s. ISBN 978-80-246-3230-8, 978-80-246-3251-3(pdf)

Dvořáková, H. (2016) Didaktické styly v praxi mateřské školy. In: Ludmila Fialová, Libor Flemr, Ladislav Kašpar (Eds.) Využití didaktických stylů v tělovýchovné praxi. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, s. 43 – 48. ISBN 978-80-87647-31-8

Dvořáková, H. (2015) Vyučování tělesné výchovy pohledem psychomotoriky a podpory zdraví. Tělesná kultura, 38 (2), s. 65 – 78. ISSN 1211-6521 (Print) ISSN 1803-8360 (Online)

Sedlak, P., Pařízková, J., Daniš, R., Dvořáková, H. and Vignerová, J. (2015) Secular Changes of Adiposity and Motor Development in Czech Preschool Children: Lifestyle Changes in Fifty-Five Year Retrospective Study. BioMed Research International, Volume 2015, Article ID 823841, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/823841

Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. (2015) Problémy koncepce a realizace pohybových činností v předškolním vzdělávání. In: Ludmila Fialová, Ladislav Kašpar, Kateřina Králová (edits.) Aktuální poznatky ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tělesná výchova a výchova ke zdraví v současné škole. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, s. 37 – 60.

Pařízková,J., Dvořáková,H., Baboučková,V. (2012) Development of Morfological and Motor Charakteristics during Preschool Age. Biom. Hum. et Anthropol. 29, 1-2, p. 1-6.

Dvořáková, H. (2012) Výchova ke zdraví v tělesné výchově. Moderní vyučování, 17, 1, s.20-22.

Pařízková, J., Dvořáková, H., Sedlák, P. A Bláha, P. (2012) Sekulární změny adipozity a pohybových schopností v předškolním věku. Med.Sport.Boh.Slov, 21, č. 2, s. 67 – 75.

Dvořáková,H., Baboučková, V. a Justián, J. (2010) Růst a motorická výkonnost předškolních dětí. Zpráva z měření předškolních dětí v České republice k nahlédnutí a stažení zde.

Dvořáková, H. (2007) Psychomotorika v České asociaci Sport pro všechny. Pohyb je život. 11, č. 4, s. 6 - 7. ISSN 1212-0669
Dvořáková, H. (2007) Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 123 s. ISBN 978-80-7290-298-9 Společné pohybové činnosti rodičů a dětí jako prostředek adaptace. In: Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková (edit.) RAAdce předškolního vzdělávání, Listopad 2007 - 4/ s. 1-14. Praha: RAABE. ISSN: 1802-8179
Dvořáková, H. (2006) Gesundheitstheorie und ihre Aplikation in der Schule. In: Mužík Vladislav- Janík Tomáš-Wagner Roland (edit): Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? VII. Sommerakademie 20.-24. August 2006 Telč. Brno: Masarykova univerzita, Centrum pedagogického výzkumu 2006, s. 74 - 82. ISBN 80-210-4191-9
Dvořáková, H. (2006) Základní motorika. Praha: PedF UK. 44 s. ISBN: 80-7290-259-8
Adamírová, J. a Dvořáková H. (2005) A Psicomotricidade checa nasceu... A Psocomotricidade (Portugal) ISSN 1645-748X, 2004: 4, pp.: 57-58.
Dvořáková, H. a Michalová, U. (2005) A contribuicao das actividades psicomotoras na promocao da aprendizagem das criancas. A Psocomotricidade (Portugal) ISSN 1645-748X, 2004: 4, pp.: 35-45.
Dvořáková, H. (2004) New concept for reconstructing children's playgrounds in the city district Praha 11. Nepublikovaná přednáška. Mezinárodní seminář Moving School 21, Benátky, 22.9. - 3.10. 2004.
Dvořáková, H. a Michalová, Z. (2004) Využití psychomotoriky ve škole. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta. 78 s. ISBN 80-7290-157-5
Dvořáková, H. a Michalová,Z. (2004) Contribute of psychomotor activities at school to promote children's learning. In: Psychomotor identity - specifity and diversity. European congress of psychomotricity. Lisabon, 31.4.- 2.5. 2004, abstracts. Forum European de Psychomotricidade.
Dvořáková, Hana (2002). Preschool children´s body posture: The diagnostic quality of field methods and internal validity of their partial items. In: A child in motion. 2nd. International Science and Expert Symposium. Oktober, 2002, Krjanska gora, Slovenia. University of Ljubljana, Faculty of Education, pp. 16 – 19.
Cvičení s nejmenšími dětmi, Cvičení v těhotenství, Cvičení s kojenci. Popularizující dvanáctidílné seriály v ročnících časopisu Betynka (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).